Mange stammer i Nigeria er meget små, og lever i meget små områder, hvor de har været isolerede i århundreder. Men der er også store stammer eller folkeslag. De største og mest dominerende i Nigeria er: hausa (omkring 15% af hele befolkningen), yoruba (ca. 14%) og ibo (ca. 11%). (Tallene for andelen af befolkningen skal tages med største forbehold. De skal bare angive størrelsesforholdet).  Endvidere er der fulani-folket (ca. 6%), som ofte tælles sammen med hausa folket, da de lever i de samme områder i det nordlige Nigeria, og nogle steder er blandet op med hinanden. Men ellers er fulanerne verdens største nomadefolk (ca. 20 mill. i alt), som vandrer over hele Vestafrika med deres kvæg.

Hausaerne/fulanerne bor i hele den nordlige og mellemste del af landet, og er dominerende her. Fællessproget i denne del af landet er hausa, men fulanernes sprog, fulfulde, tales også af mange. De fleste hausaer/fulaner er muslimer. De har i mange år haft den politiske magt i Nigeria.

Yoruba bor i den sydvestlige del af landet omkring  Lagos, Nigerias største by, og Ibadan. De fleste udenlandske firmaer og journalister er i Lagos, så hvad vi hører om nigeriansk kultur og politik i den vestlige presse handler ofte om forholdene i yoruba-området omkring Lagos. Det dominerende sprog i denne del af landet er yoruba. Kristendommen er dominerende bland yorubaerne.

Iboerne lever i den sydøstlige del af landet. I 1967 løsrev de sig fra resten af Nigeria og dannede staten Biafra. Dette oprør blev imidlertid nedkæmpet i en blodig krig, så de tilhører stadig Nigeria. Iboerne har også deres eget sprog, ibo, som er det mest brugte i den del af landet. Mange iboer er handelsfolk, som er flyttet til andre steder i Nigeria for at handle, f.eks. i byen Jos. De fleste iboer er kristne.

Det officielle sprog i Nigeria er engelsk, som bruges af de offentlige myndigheder og i radio, TV og presse. Der er dog også lokale radio- og TV-stationer, som sender på det lokale sprog. Engelsk bruges også, når folk fra forskellige dele af landet skal tale sammen.

Mange afrikanere er de rene sprog-kunstnere. Ofte taler folk 5-6 forskellige sprog. Foruden sit lokale stammesprog taler man et par af nabostammernes sprog (som måske kan være ligeså forskellige som dansk og finsk!), fællessproget i området (f.eks. hausa), måske også fulfulde og endelig engelsk. Nogle taler også fransk, som er det officielle sprog i Nigerias nabolande. Og der er ofte tale om folk, der hverken kan læse eller skrive!


Mange afrikanere er de rene sprog-kunstnere

Maj 1999

Fakta om Nigeria (natur og befolkning | Befolkning | Klima og bevoksning | Økonomi og produktion | Stammer/folkeslag | Nigerias folk og sprog | Tilbage til start