Af Anders Egede Larsen

"Afrika er 3 Gange større end Europa og udmærker sig ved sin afrundede Form…Sudán bebos mest af Negre, der kan taale det hede og varme Vejrlig. De er dovne, barnagtige og heftige Mennesker med evne til Efterligning, men uden egen Opfindsomhed. De bor i bikubeformede Hytter og nærer sig ved Kvæg- og Kornavl, men forstår sig også paa Smede- og Vævekunst."

Sådan kan man læse i bogen "Geografi med Billeder" fra 1932. Det er 24. udgave og den er trykt i 490.000 eksemplarer og autoriseret til brug ved de københavnske kommuneskoler, så det er virkelig en bog, der har haft stor indflydelse på generationer af danskeres opfattelse af verden og andre folkeslag. Her kan man finde nogle af frøene til den lille racisme, der spirer i mange af os.

I det følgende vil vi prøve at beskrive Nigeria på en mere nutidig måde, der forhåbentlig giver et mere nuanceret billede end ovenstående.
Beliggenhed
Nigeria er det største land i Vestafrika. Det ligger lige i hjørnet, hvor Afrika slår et "knæk". Man kan sige, at Nigeria ligger 5000 kilometer stik syd for Danmark. Det grænser op til Benin, Niger, Tchad, Cameroun samt Guinea Bugten, som er en del af det sydlige Atlanterhav.
Det nordlige og mellemste Nigeria ligger i det såkaldte Sudan-bælte, som er navnet på landskabsområdet i det nordlige Mellemafrika mellem Sahara i nord og det tropiske regnskovsbælte langs Ækvator i syd. (Det er derfor at Sudanmissionen bl.a. arbejder i Nigeria og ikke, som man skulle tro, i landet Sudan).


...Negrene er dovne, barnagtige og heftige Mennesker

Maj 1999

Fakta om Nigeria (natur og befolkning | Befolkning | Klima og bevoksning | Økonomi og produktion | Stammer/folkeslag | Nigerias folk og sprog | Tilbage til start