43,3 % af nationalproduktet stammer fra landbruget. Minedrift og industri står for 24,8 % mens de resterende 31,9 % hidrører fra servicevirksomhed (1996).
De vigtigste afgrøder i landbruget er ris, guinea corn (sorghum), jordnødder, hirse, yams og kassava. Sydpå er palmeolie en af de store afgrøder. Der dyrkes også noget bomuld.
Omkring 66% af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbruget, men mange mennesker er afhængige af at dyrke et stykke jord, også selv om de har fast arbejde som f.eks. lærer. Lønningerne er ofte ikke store nok til at kunne forsørge en familie. I byerne, hvor der ikke er jord at dyrke, må man klare sig på anden vis, f.eks. ved at have to jobs eller lave forskelligt plattenslageri. I løbet af de sidste 20 år er forholdene for almindelige mennesker blevet stærkt forringet. Middelklassen er stort set forsvundet, da indkomstfordelingen er blevet endnu skævere end den var. Nogle ganske få er meget rige, og de fleste er meget fattige.
Nigeria gennemskæres af to store floder: Niger og Benue. Ved Niger floden er der bygget store vandkraftværker. I Niger flodens delta er der olie, og Nigeria er blandt verdens 10 største olieproducenter. Det forhindrer dog ikke, at det er meget svært at skaffe benzin i Nigeria, hvilket skyldes uduelige regeringer og en udbredt korruption. Det giver sig bl.a. udslag i, at raffinaderierne er ganske nedslidte og at benzin smugles ud til nabolandene.


Middelklassen er stort set forsvundet, da indkomstfordelingen er blevet endnu skævere end den var

Maj 1999

Fakta om Nigeria (natur og befolkning | Befolkning | Klima og bevoksning | Økonomi og produktion | Stammer/folkeslag | Nigerias folk og sprog | Tilbage til start