Nigeria er det 12. største land i hele Afrika, men det er samtidig Afrikas mest folkerige land. Der bor ca. 111 millioner mennesker, hvilket svarer til, at hver femte afrikaner bor i Nigeria.
Der skal gøres opmærksom på, at befolkningstallet, som al anden statistik fra Afrika, er meget usikkert og i høj grad bygger på et skøn. De her anvendte tal stammer fra Verdensbanken. FN opererer med et befolkningstal for Nigeria på ca. 127 millioner. Grunden til den store usikkerhed er dels en manglende personregistrering og dels en ineffektiv og svagt udviklet administration. Og så er det også svært at holde styr på en befolkning, hvor mange er halv- eller hel-nomader, som hele tiden flytter rundt. Endelig er der også politik i spørgsmålet, da befolkningens størrelse og sammensætning kan påvirke magtfordelingen lokalt eller i hele landet. Derfor manipuleres der også med de tal, der måtte findes.
Befolkningen er meget ung. Man regner med at omkring 45% er under 15 år. Kun ca. 3% bliver over 65 år. Den forventede levealder ved fødslen er 53 år.
Nigeria er 21 gange så stort som Danmark, både i areal og befolkning, hvilket vil sige, at befolkningstætheden er lige stor i Danmark og Nigeria, nemlig ca. 120 mennesker pr. km2. Omkring 57% af befolkningen bor i byerne. En stor del af befolkningen på landet bor i øvrigt stadig i bikubeformede hytter.


...det er svært at holde styr på en befolkning hvor mange er halv- eller hel-nomader

Maj 1999

Fakta om Nigeria (natur og befolkning | Befolkning | Klima og bevoksning | Økonomi og produktion | Stammer/folkeslag | Nigerias folk og sprog | Tilbage til start