Som de fleste andre lande i Afrika er Nigeria et land, der er skabt af en kolonimagt, her England, ganske uden hensyn til hvilke folkeslag, der boede i området. Inden for Nigerias område bor der derfor op mod 300 forskellige folk ("stammer"), som er meget forskellige. De fleste har deres eget sprog og kultur, og mange af dem har bekriget hinanden i århundreder. Men så kom englænderne og trak nogle streger på et landkort og sagde, at nu tilhørte de altså det samme land og skulle leve sammen.

Her skal lige gøres en bemærkning om begrebet "stamme". Det er en betegnelse kolonimagterne har opfundet, og som har et lidt nedladende klang. Opfattelsen var/er, at det der med stammer er noget primitivt noget, som vi jo heldigvis ikke har i det civiliserede Europa. Her føres der jo ikke stammekrige. Eller gør der? Hvad er det der sker i det tidligere Jugoslavien? Og var danskere og svenskere ikke arvefjender i århundreder?

I virkeligheden er en "stamme" det vi kalder et folk eller en nation. F.eks. kan man kalde danskerne en stamme i Europa. Man kan prøve at betragte EU som en parallel til Nigeria. EU er også en enhed, der er skabt af mange "stammer". Her er der fælles regler og love, og man taler om en "europæisk kultur". Men alligevel holder vi stædigt fast i vores danske kultur og danske sprog, måske også mere nu end før vi blev medlem af EU. Og det er naturligt, at danske EU-parlamentarikere og embedsmænd specielt søger at fremme danske interesser, selv om der jo egentligt er tale om en union, og det skulle være helhedens interesse, det drejede sig om. Når vi rejser i Europa er det også naturligt for os at søge sammen med andre danskere og tale dansk og spise frikadeller. Det er jo lettest at tale dansk og dejligt at der er nogle, der forstår hvad man mener og snakker om, fordi man har samme baggrund. Hvis man kan, hjælper man også gerne en dansker i udlandet.

På samme måde er det med stammerne i Afrika. Som oftest føler man, at man først tilhører stammen, og dernæst landet. Stammens interesser går over landets.


I virkeligheden er en "stamme"   det vi kalder et folk eller en nation

Maj 1999

Fakta om Nigeria (natur og befolkning | Befolkning | Klima og bevoksning | Økonomi og produktion | Stammer/folkeslag | Nigerias folk og sprog | Tilbage til start